Clàusula de consentiment formulari web Contacta amb nosaltres / Us podem ajudar ?

Textos Legals Versió 1   04-2017


Li informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades al fitxer :

1-  [USUARIS WEB / NEWSLETTER],  degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de la  “Agencia Española de Protección de Datos”, del que és responsable l’ AVELLANA DIGITAL, S.L., [d’ara endavant AVELLANA DIGITAL], amb  domicili social a: C/ Closa de Mestres, 11 - 43204 REUS, NIF B43687276, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 1843, Foli 199, Full T-26006, Inscripció 1ra, E-mail info@avellanadigital.com, amb la finalitat d'atendre les seves consultes, poder enviar-li un pressupost sense compromís, així com l'enviament d'informació periòdica dels nostres productes i serveis, fins i tot per mitjans electrònics.

Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@avellanadigital.com indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ", o bé en l’opció  corresponent en rebre una comunicació electrònica.

 AVELLANA DIGITAL es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per la finalitat esmentada anteriorment.

L’Interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula.

L’Enviament d’aquest e-mail, implica l’acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició (Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a: C/ Closa de Mestres, 11 - 43204 REUS, o a través de correu electrònic a info@avellanadigital.com i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), li comuniquem que el gestor de continguts del Lloc Web és AVELLANA DIGITAL propietari d’aquest domini. L’esmentat domini d’Internet avellanadigital.com es troba inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l’apartat habilitat del Lloc Web.

Contacta amb nosaltres

Us podem ajudar?

Us fem un pressupost a mida. Estudiem el vostre projecte i us oferim un pressupost adaptat a les vostres necessitats.

Expliqueu-nos la vostra idea i us enviem un pressupost sense compromís.

Truqueu-nos al 977 300 673 o envieu-nos un correu.