Orientem la vostra estratègia
Màrqueting online
a la consecució de resultats
Màrqueting online

Gestió de la Reputació Online (ORM)

"La reputació online és el reflex del prestigi o estima d’una marca a Internet. Aquesta es forma principalment a través de les opinions i comentaris dels usuaris a foros, blocs i xarxes socials, i per tant, no està sota el control directe de l’organització. Tot i així, si la marca actua de manera proactiva amb contingut i accions orientades al públic, podrà influir de positivament en aquestes opinions i comentaris i, per tant, en la seva reputació online."

 
ORM

Què és un ORM i per què és important?

El ORM (Online Reputation Management) o Gestió de Reputació Online s’encarrega de fer un seguiment i anàlisi continu de la reputació d’una marca i d’exercir una influència a Internet per tal de crear una imatge positiva o millorar-la. Amb la Gestió de Reputació Online busquem que les opinions dels usuaris sobre una marca coincideixin amb els interessos i objectius de l'organització.

Sabies que el 82% dels usuaris es connecta a Internet per cercar informació sobre productes i serveis? I que la gran majoria es fia molt més dels comentaris i opinions d’altres usuaris que no pas de la informació proporcionada per la pròpia marca?

 

Què es diu de mi a Internet?

Internet és una plataforma que proporciona llibertat d’expressió sense limitacions i que facilita una ràpida i massiva difusió de comentaris i opinions. Moltes vegades però, aquestes informacions poden no coincidir amb els interessos de l’organització. Davant d’aquest context, la gestió de la reputació online s’ha convertit en una prioritat per a les marques. 

 

I vosaltres, en què em podeu ajudar?

Auditoria Online

Estudiem què s’està dient de la vostra marca a Internet i quina influència té sobre la vostra imatge i reputació. Analitzem com és la vostra presència a la xarxa, influïda pel propi contingut i accions de la marca però especialment per tot allò que diuen els altres sobre els vostres productes i serveis a Internet. 

Creació del Manual de Crisi Online

Definim el protocol d’actuació davant de possibles atacs o situacions inesperades que puguin afectar negativament la imatge de la marca, un full de ruta amb les indicacions i eines necessàries per afrontar el possible problema de la millor manera possible. Normalment les crisis apareixen sense previ avís ni marge de maniobra, la qual cosa és molt probable que l'empresa prengui decisions inadequades. En canvi, amb el manual de crisis online no deixem espai a la improvisació: Ens permet actuar amb més velocitat i diligència i ens ajuda a minimitzar els impactes negatius de la crisis. 

Comunicació social i accions proactives

Es tracta de prevenir abans que curar. Mantenir una actitud proactiva és la millor manera d’aconseguir una reputació online positiva. Com ho fem? Amb la participació en foros i blogs, una interacció constant amb els usuaris i seguidors de la marca, una generació de continguts constant i de qualitat, promoció de comentaris positius i community management.

En definitiva, gestionem la vostra comunicació social a Internet i solucionem qualsevol problema des del primer moment, evitant que es desenvolupi en una situació més greu.

Eliminació dels enllaços negatius de la primera pàgina de Google

Els motors de cerca com Google afavoreixen moltes vegades enllaços amb comentaris negatius i els situen a la part superior dels seus resultats. La dificultat per eliminar aquests enllaços depèn de cada cas. Tot i així, podem empènyer els resultats negatius cap a posicions inferiors, reduint notablement la visibilitat d’aquests. A través de la creació de nous continguts positius i de les xarxes socials podem ocultar comentaris i pàgines negatives per la imatge de la vostra marca.

Monitorització i anàlisi 

Estem atents a tot allò que es diu sobre la vostra marca a Internet gràcies a eines especialitzades en monitoratge i anàlisi de comentaris i opinions. Cada cop que algú mencioni la vostra empresa o els vostres productes i serveis a Internet, nosaltres ho sabrem instantàniament, la qual cosa ens permetrà realitzar les accions necessàries de resposta de manera ràpida i efectiva. 

 

 

Ens podeu ensenyar algun exemple?

Contacta amb nosaltres

Us podem ajudar?

Us fem un pressupost a mida. Estudiem el vostre projecte i us oferim un pressupost adaptat a les vostres necessitats.

Expliqueu-nos la vostra idea i us enviem un pressupost sense compromís.

Truqueu-nos al 977 300 673 o envieu-nos un correu.