20/06/2017 Com optimitzar una campanya de Google Adwords?

Quan optimitzem una campanya de Google Adowds estem tractant d’obtenir el màxim nombre de resultats possibles amb el pressupost i recursos disponibles.

Organització de campanyes i grups d’anuncis

L’èxit de qualsevol campanya Adwords depèn en gran mesura de l’organització de la campanya i grups d’anuncis.

 • Organitza la campanya segons l’estructura del web: Google recomana adequar l’estructura de la campanya a l’organització de categories i subcategories del web.
 • Hi ha una correcta relació entre paraula clau, anunci i pàgina d’aterratge: El primer que cal mirar és que les paraules clau, el grup d’anuncis i la pàgina d’aterratge van en la mateixa línia, és a dir, les paraules clau són adequades per al text de l’anunci i contingut de la pàgina.
 • Cada grup d’anuncis conté entre 5-10 paraules clau amb les seves variants: Com més específics siguin els grups d’anunci més rellevants seran pels usuaris.

La segmentació del públic

Moltes vegades l’optimització de Google Adwords passa per saber enfocar bé el públic objectiu. Això es basa en mostrar els anuncis només a aquells usuaris amb més possibilitats de conversió i eliminar per tant, impressions d’anunci en va.

Tàctiques per optimitzar la segmentació del públic:

 • Exclou les ubicacions geogràfiques que no siguin eficaces o redueix el CPC: Dins de la configuració de campanya, pestanya d’ubicacions, podem ajustar el CPC aquelles zones que tinguin una insuficient taxa de conversió.
 • Ajusta el CPC segons tipus de dispositiu: En funció dels resultats obtinguts per cada tipus de dispositiu, podem augmentar o disminuir el CPC.
 • Opcions de segmentació geogràfica avançades: L’opció marcada com a “recomanada” a la configuració de segmentació geogràfica avançada de Google Adwords no té sentit en botigues online que limiten l’enviament a un país o determinades zones geogràfiques. En aquests casos és més eficient marcar l’opció “persones que estiguin a la ubicació de segmentació”.
 • Ajust del pressupost segons dades demogràfiques: En el cas de campanyes Display podem optimitzar el CPC segons dades de sexe i edat que segons el comportament que presenti.

Augment del nivell de qualitat

El nivell de qualitat mesura la rellevància dels anuncis, paraules clau i pàgines d’aterratge a les campanyes d’Adwords. Augmentar el nivell de qualitat no només millora l’experiència d’usuari sinó que permet una millor posició al rànquing a un menor preu.

Tàctiques per augmentar el nivell de qualitat

 • Mantenir només les paraules clau i anuncis amb un nivell de qualitat major que 6/10: Si afegim la columna “Niv. Calidad” a la taula podem veure de manera més ràpida el nivell de qualitat de cada paraula clau o anunci, per tal d’aturar aquells que tinguin una baixa puntuació.
 • Millora el contingut de la pàgina d’aterratge: Google té en compte les paraules clau i semàntica de la pàgina per determinar la rellevància de la pàgina respecte a un anunci i paraula clau. Si fem servir les paraules clau al contingut de la pàgina podem millorar l’experiència de la pàgina de destí. A més d’això, cal que la usabilitat sigui bona i dur a terme bones pràctiques en disseny web.
 • Ús d’extensions d’anunci: Afegir extensions d’anunci augmenta les probabilitats de clic al nostre anunci. Podem afegir enllaços de lloc, text destacat, número de telèfon, ubicacions... A més d’oferir més informació, les extensions fan que l’anunci ocupi més espai i sigui més visible o destaqui.

Optimitza les paraules clau

Les paraules clau són un factor fonamental per l’optimització de la campanya de Google Adwords. A continuació mostrem alguns consells per treure el màxim rendiment a les paraules clau.

Tàctiques per optimitzar paraules clau

 • Comprova els termes de cerca que estan activant els anuncis: A la pestanya de termes de cerca podem veure les paraules utilitzades pels usuaris que han activat els nostres anuncis. Aquí podem descobrir noves paraules clau per afegir o, pel contrari, si no s’adeqüen al que oferim, crear paraules clau negatives.
 • Ajustar la concordança de paraules clau: Per tal d’ajustar les possibles variants de paraula clau per les quals ens interessa aparèixer o no, podem configurar una concordança de frase o exacta.
 • No hi ha canibalització entre keywords: Si tenim la mateixa keyword a més d’un grup d’anuncis, aquestes competiran entre si i farà pujar el CPC. Tenir paraules massa semblants (o iguals) que activen diferents anuncis pot indicar una mala estructuració de la campanya.

 Optimitza els anuncis

 L’anunci de Google Adwords és la part visible de la nostra campanya. L’anunci ha de ser suficientment atractiu i cridar l’atenció de l’usuari perquè hi faci clic, enlloc de fer clic a la competència.

Tàctiques per optimitzar els anuncis

 • Millora el text dels anuncis: Intenta afegir la principal paraula clau al títol, mostra els avantatges i trets distintius respecte la competència i utilitza crides a l’acció.
 • Utilitza la inserció dinàmica de paraules clau: És una funcionalitat avançada que permet inserir automàticament el terme de cerca utilitzat per l’usuari al text de l’anunci, de manera que el text resulta molt més rellevant i s’aconsegueix un major CTR.
 • Retira els anuncis amb un menor rendiment: Es tracta d’anar renovant anuncis cada 2-3 setmanes i retirar aquells que tinguin un menor percentatge de clics o CTR. D’aquesta manera, anirem optimitzant el text de l’anunci en base a resultats.